Vitajte na naších stránkach

Orientujeme sa poskytovaním komplexných služieb v oblasti elektronickej ochrany objektov. Firma zabezpečuje projekciu, predaj, montáž, servis technických prostriedkov na elektronickú ochranu majetku a osôb.
Činnosť v tejto oblasti je prísne vymedzená technickými a legislatívnymi normami, ktoré naša spoločnosť plne spĺňa, ako po formálnej, tak po praktickej stránke.. Vieme však aj to, že je stále čo zlepšovať. Nebojíme sa inovácií a stále sa vzdelávame v našom odbore. Svojich zákazníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď sa k nám vždy radi vracajú. Využite naše služby a sami posúďte naše kvality.